Chính sách bảo mật

Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng đừng sử dụng trang web này.

Về nội dung trên trang web này

Tất cả những thông tin trên web này được cung cấp cho bạn rất trung thực như bản thân của sự việc. znuc.org không chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do liên quan đến việc bạn sử dụng nội dung trên trang web này. Mặc dù znuc.org luôn luôn cố gắng cập nhật đều đặn nội dung, nhưng chúng tôi không chắc chắc rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác và đầy đủ.

Về bản quyền

znuc.org là chủ sở hữu dua nhất của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật nội dung đều thuộc thẩm quyền của znuc.org. Vì thế bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang web này vì bất kì mục đích nào đều được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của znuc.org.

Về việc sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của znuc.org như bản tin nóng, chương trình khuyến mại qua email. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trừ znuc.org và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào những trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

Về việc tải dữ liệu

Nếu bạn tải về máy các hình ảnh từ trang web này, thì các hình ảnh ấy vẫn sẽ thuộc bản quyền của znuc.org. Bạn được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những hình ảnh đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại.